Poděkování slovenským sportovcům | 1. Centrum zdravotně postižených, jižních Čech, z. s.